چین 9D VR سینما سازنده
شرکت
محصولات
9D VR سینما
9D تخم مرغ VR سینما
9D VR Simulator
بسترهای نرم افزاری VR
شبیه ساز واقعیت مجازی
پلت فرم پیاده روی واقعیت مجازی
مسابقات اتومبیل رانی واقعی
VR Shooting Simulator
7D مجازی واقعیت سینما
کودکان VR شبیه ساز
پارک واقعیت مجازی