چین 9D VR سینما سازنده
شرکت
محصولات
9D VR سینما
9D تخم مرغ VR سینما
9D VR Simulator
بسترهای نرم افزاری VR
شبیه ساز واقعیت مجازی
پلت فرم پیاده روی واقعیت مجازی
7D مجازی واقعیت سینما
پارک واقعیت مجازی